Sumitomo Corporation – Eryngium plc.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for legering/nikkellegering og rørstål

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Sumitomo Corporation (Japen), kjøp av 50 prosent av aksjene i Eryngium plc. (org.nr. SC1582259, UK).Meldt til Konkurransetilsynet