Summa Equity AB – Holdbart AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Butikk- og internettsalg av partivarer og varer med dårlig holdbarhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.05.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Summa Equity AB (org.nr. 922 876 878) erverver enekontroll over Holdbart AS (org.nr. 815 664 582)