Summa Equity AB – Stim AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Distribusjon av fiskehelseprodukter, fiskehelsetjenester, og produksjonsrådgivning til havbruksnæringen

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.03.2024

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Summa Equity AB (org.nr. 559064-1444 Sverige) erverver enekontroll over Stim AS (org.nr. 964 873 755)