Sunde Invest AS – Namdalske AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Godstransport på vei

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.06.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Sunde Invest AS (org. nr. 864256562) erverver 67 % av aksjene i Namdalske AS (org. nr. 963517149)