Sunde O N AS – Regatta AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Flyte- og redningsbekledning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.09.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Sunde O N AS (org.nr. 945819898), oppkjøp av Regatta AS (org.nr. 945820330)