Sunkost Detalj AS – Auron Helsekost Drift AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: helsekostmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Emisjon og fisjon, Sunkost Detalj AS (org.nr. 984 885 490) får 50 prosent eierandel i Auron Helsekost Drift AS (org.nr. 976 038 363).Meldt til Konkurransetilsynet