Sunkost Detalj AS – Medicus Helsekost AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: helsekostmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Sunkost Detalj AS (org.nr. 984 885 490), oppkjøp av Medicus Helsekost AS (org.nr. 984 813 767).Meldt til Konkurransetilsynet