Sunkost Holding AS – Sunkost AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Helsekost

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.03.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Sunkost Holding AS (under registrering) erverver 100 % av aksjene i Sunkost AS (org. nr. 959847789)