Svelvik Handel AS – ICA Detalj AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: detaljsalg av dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.08.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Svelvik Handel AS (org.nr. 988 357 219), overtakelse av varebeholdning og drift av butikkfilial i ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), Rimi Svelvik.Meldt til Konkurransetilsynet