Swarco Norge AS – Peek Trafikk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for salg av produkter og tjenester til trafikksystemer for kryss, samt betalingssystemer til parkeringsanlegg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.08.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Swarco Norge AS (org.nr. 982 788 870), oppkjøp av Peek Trafikk AS (org.nr. 862 014 952).Meldt til Konkurransetilsynet