Sweco AB – Opticonsult AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rådgivende ingeniørvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.12.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Sweco AB (org. nr. 980987655) erverver 100 % av aksjene i Opticonsult AS (org. nr. 986432744)