SWECO Grøner AS – RIBA Kristiansand AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: konsulenttjenester innen byggteknikk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

SWECO Grøner AS (org.nr. 976 032 271), kjøp av samtlige aksjer i RIBA Kristiansand AS (org.nr. 926 966 092).Meldt til Konkurransetilsynet