Swestrap AB – Emballasje Compagniet AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for strekkfilm og markedet for strappebånd (emballasjemarkedet)

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Swestrap AB (svensk org.nr. 556214-5317), oppkjøp av Emballasje Compagniet AS (org.nr. 980 884 759).Meldt til Konkurransetilsynet