Swisslog AB – Accalon AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Logistikkløsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.05.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Swisslog AB (svensk org.nr. 556039-1699), oppkjøp av Accalon AB (svensk org.nr. 556599-6807)