Swix Sport AS – Original AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sportsklær

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.01.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Swix Sport AS (org. nr. 920404499) erverver 20 % av aksjene i Original AS (org. nr. 940643589)