Sydvaranger Eiendom AS / Sydvaranger AS – Sydvaranger Gruve AS konkursbo

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Jernmalmproduksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.04.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Sydvaranger Eiendom AS (org.nr 916776705) og Sydvaranger AS (org.nr 916928068) erverver aktiva fra Sydvaranger Gruve AS konkursbo (org.nr 916261748)