Synnøve Finden ASA – Stjernekylling AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: fjørfeprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.11.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Synnøve Finden ASA (org.nr. 875 778 722), kjøp av 100 prosent av kundeporteføljen og kundeavtalene til Stjernekylling AS (org.nr. 981 479 890).Meldt til Konkurransetilsynet