Synoptik Holding A/S – Optikk Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: optikkmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Synoptik Holding A/S (dansk CVR-nr. 62-75-62-17), kjøp av samtlige aksjer i Optikk Norge AS (org.nr. 980 692 787).Meldt til Konkurransetilsynet