Synovate (Holdings) Ltd – Univero AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markeds- og opinionsundersøkelser

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Synovate (Holdings) Ltd (org.nr. 4138425, UK), kjøp av 95,12 prosent av aksjene i Univero AB (svensk org.nr. 556607-7656).Meldt til Konkurransetilsynet