Synsam Invest AS – Interoptik Jacobsen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for synsprøver, briller, kontaktlinser og solbriller

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Synsam Invest AS (org.nr. 988 035 246), oppkjøp av Interoptik Jacobsen AS (org.nr. 979 392 583).Meldt til Konkurransetilsynet