T Connect AS – TDC Song AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for datakommunikasjon og telekommunikasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

T Connect AS (org.nr. 981 568 389), oppkjøp av TDC Song AS (org.nr. 971 054 905).Meldt til Konkurransetilsynet