T. Klaveness Eiendom AS – Rein Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

T. Klaveness Eiendom AS (org.nr. 978 600 867), oppkjøp av Rein Eiendom AS (org.nr. 964 722 307).Meldt til Konkurransetilsynet