T L Måkestad AS – Jonas H Meling AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Pakking og salg av egg til grossister

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.03.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

T L Måkestad AS (org. nr. 931539280) erverver 50 % av aksjene i Jonas H Meling AS (org. nr. 914250757)