T.M. Bergersen AS – Gården Senter Butikk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Import og salg av keramiske fliser

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.11.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

T.M. Bergersen AS (org. nr. 968586238), oppkjøp av  Gården Senter Butikk AS (org. nr. 880716492).