Tafjord Kraft AS / Sogn og Fjordane Energi AS / Tussa Kraft AS – oppretter fellesforetak Kraftfire AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kraftomsetning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.07.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Tafjord Kraft AS (org.nr. 976 726 626) / Sogn og Fjordane Energi AS (org.nr. 984 882 092) / Tussa Kraft AS (org.nr. 916 929 641) oppretter et fellesforetak Kraftfire AS ( ikke opprettet)