Tafjord Kraft AS / Tussa Kraft AS / Sogn og Fjordane Energi AS – Linja AS / Tindra Nett AS / Stranda Energi Holding AS eid 100 % av Tussa Kraft AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Distribusjon av kraft

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.10.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Linja AS (org.nr. 912 631 532) (deleid av Tafjord Kraft AS (org nr. 976 726 626), Tussa Kraft AS (org.nr 916 929 641) og Sogn og Fjordane Energi AS (org.nr. 984 882 092) erverver kontroll over Tindra Nett AS (eies av Stranda Energi Holding AS, som eies av Tussa Kraft AS (org.nr. 924 673 001)