Tafjord Kraft AS / Tussa Kraft AS / Sogn og Fjordane Energi AS – Mørenett AS / Linja AS (nettvirksomheten)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Distribusjon av kraft

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.11.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Tafjord Kraft AS (org.nr 976 726 626), Tussa Kraft AS (org.nr. 916 929 641) og Sogn og Fjordane Energi AS (org.nr. 984 882 092) erverver felles kontroll over Mørenett AS (org.nr. 912 631 532) og nettvirksomheten til Linja AS (org.nr. 984 882 114)