Talisman Energy Limited – Pertra AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produksjon av olje og gass

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.02.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Talisman Energy Limited (org.nr. 825 828, UK), kjøp av samtlige aksjer i Pertra AS (org.nr. 984 131 941).Meldt til Konkurransetilsynet