Tamro Medlab AS – Adimed AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for medisinske produkter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Tamro Medlab AS (org.nr. 953 424 894), kjøp av 60 prosent av aksjene i Adimed AS (org.nr. 974 430 614).Meldt til Konkurransetilsynet