TDC Totalløsninger AS – Song Networks Holding AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: datakommunikasjon, bredbåndsløsninger, fasttelefoni og mobiltelefoni, hovedsakelig til bedriftskunder og offentlig sektor

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.10.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

TDC Totalløsninger AS (dansk CVR-nr. 25-76-75-35), offentlig kjøpstilbud til samtlige aksjonærer i Song Networks Holding AB (svensk foretaksnr. 556512-7031).Meldt til Konkurransetilsynet