Technip Coflexip UK Holdings Limited – Island Offshore Subsea AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tekniske tjenester til olje- og gassindustri

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.02.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Technip Coflexip UK Holdings Limited (Storbritannia org.nr. 02424225) erverver 51 % av aksjene i  Island Offshore Subsea AS (org.nr. 988 626 392)