Technip Norge AS – Ingenium AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leverandør til olje- og gassindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.03.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Technip Norge AS (org. nr. 963052944) erverver 100 % av aksjene i Ingenium AS (org. nr. 979749333)