Technip Norge AS – KANFA AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: EPC-tjenester til olje- og gassindustrien offshore

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.03.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Technip Norge AS (org.nr. 963052944) erverver 100% av aksjene i KANFA AS (org.nr. 983756913)