Teekay LNG Partners LP / Exmar NV – Exmar LPG BVBA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Olje- og gassindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.01.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Teekay LNG Partners LP (org.nr. 950008, The Marshall Islands) og Exmar NV (org. nr. 0860409202, Belgia) oppretter et joint venture med Exmar LPG BVBA (org. nr. 0501532758, Belgia)