Tekågel Invest 41 AS – AGR Ability Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: utvikling og leveranse av teknologiske løsninger innenfor drift, service og vedlikehold i offshore-industrien. Videre berøres markedet for inspeksjonstjenester til offshore, landindustri og leveranser innen vedlikeholdsplanlegging

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.08.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Tekågel Invest 41 AS (org.nr. 986 922 113), oppkjøp av AGR Ability Group AS (org.nr. 985 653 259).Meldt til Konkurransetilsynet