Tekågel Invest 673 AS – iSurvey Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leverandør til olje- og gassindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.04.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Tekågel Invest 673 AS (org. nr. 999652956) erverver kontroll over iSurvey Group AS (org. nr. 987113367)