Tekågel Invest 96 AS – Akersviken Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Tekågel Invest 96 AS (org.nr. 988 989 428), kjøp av samtlige aksjer i Akersviken Eiendom AS (org.nr. 930 760 897).Meldt til Konkurransetilsynet