Teki Holding AS – EL Spectra Mobil AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av mobiltelefoner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.11.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Teki Holding AS (org.nr. 979 111 622), oppkjøp av EL Spectra Mobil AS (org.nr. 976 020 529).Meldt til Konkurransetilsynet