Teknotherm AS – Norild AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon og salg av kuldetekniske produkter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.10.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Teknotherm AS (org. nr. 985292701) erverver 100 % av aksjene i Norild AS (org. nr. 937090919)