Tele Innlandet AS – Nordby AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg og installasjon av mobil telekommunikasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.06.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Tele Innlandet AS (org. nr. 993977241) kjøper Nordby AS (org. nr. 952599941)