Tele2 Sverige AB – Network Norway AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Mobilvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.07.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Tele2 Sverige AB (org. nr. 556267-5164, Sverige) erverver kontroll over Network Norway AS (org. nr. 983714463)