Tele2 Sverige AB – Song Networks AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: nasjonal og internasjonal trafikk i fastnettet for bedrifter og bredbånd-Internett for bedrifter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.10.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Tele2 Sverige AB v/Tele2 Norge AS (org.nr. 974 534 703), tilbud om kjøp av samtlige utestående aksjer i Song Networks AS (org.nr. 979 225 334).Meldt til Konkurransetilsynet