Telecomputing AS – Doorway AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.05.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Telecomputing AS (org.nr. 977249287) erverver 100% av aksjene i Doorway AS (org.nr. 984536569)