TeleComputing ASA – Netthuset AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for IT-drift og IT-utstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

TeleComputing ASA (org.nr. 977 249 287), oppkjøp av Netthuset AS (org.nr. 981 164 334).Meldt til Konkurransetilsynet