Telecomputing Norge AS – 99X.no AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-løsninger / tjenesteutsettelse (outsourcing)

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.07.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Telecomputing Norge AS (org.nr. 977 249 287) erverver 100 % av aksjene i 99X.no AS (org.nr. 950 295 279)