Telenor ASA – Maritime Communications Partner AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for mobiltelefoni

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Telenor ASA (org.nr. 982 463 718), oppkjøp av Maritime Communications Partner AS (org.nr. 985 173 710).Meldt til Konkurransetilsynet