Telenor ASA og ARINC Inc – AeroMobile AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for mobiloperatører

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Telenor ASA (org.nr. 982 463 718) og ARINC Inc (org.nr. 0358527, USA), opprettelse av AeroMobile AS i fellesskap.Meldt til Konkurransetilsynet