Telenor Networks Holding AS – Datametrix AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leverandør av IP-baserte løsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.06.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Telenor Networks Holding AS (org. nr. 983939724) erverver enekontroll i Datametrix AS (org. nr. 975993108)