Telenor Norge AS – Kjedehuset AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av tele- og mobilkommunikasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.08.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Telenor Norge AS (org. nr. 976967631) overtar Kjedehuset AS ( org. nr. 886642822) sine franchiseavtaler med Telekiosken