Telenor Norge AS – Ucom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Mobilitet og kommunikasjonsløsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.07.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Telenor Norge AS(org.nr. 976 967 631 erverver 100 % av aksjene i Ucom AS (org.nr. 982 050 928)